Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen 'Obchodní podmínky') webového portálu AZ Hygiena, jehož provozovatelem je Dalibor Nejedlý, se sídlem Vídeňská 100/42, 639 00 Brno, Česká republika, IČO: 12345678, upravují v souladu s platnými právními předpisy České republiky vzájemné práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi provozovatelem a další fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen 'Uživatel') prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Může dojít k jejich změně či doplnění vlastníkem webu bez předchozího upozornění uživatelů.

Poskytované služby

Webový portál AZ Hygiena (dále jen 'Web') nabízí informace a služby v oblasti stomatologie a ústní hygieny. Služby poskytované na webu jsou určeny k posílení veřejného povědomí o důležitosti ústní hygieny, předcházení dentálním problémům a podpoře zdraví ústní dutiny. Veškerý obsah poskytovaný na webu je vytvořen v souladu s aktuálními poznatky v oblasti péče o ústní zdraví a je pravidelně aktualizován. Web také může nabízet propojení na služby třetích stran, avšak provozovatel webu nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami.

Uživatelské účty

Pro přístup k některým částem webu může být vyžadována registrace a vytvoření uživatelského účtu. Uživatel je povinen při registraci poskytnout pravdivé a aktuální informace a je odpovědný za jejich pravidelnou aktualizaci. Provozovatel webu si vyhrazuje právo uživatelský účet kdykoliv zrušit, zejména v případě, že uživatel poruší podmínky smlouvy nebo platné právní předpisy.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje provozovat web tak, aby byl přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale nezaručuje nepřetržitý přístup k webu z důvodů údržby nebo z důvodů mimo jeho kontrolu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo aktualizovat obsah webu, odstranit obsah nebo omezit jeho dostupnost bez předchozího upozornění uživatele. Provozovatel také vyvíjí veškeré úsilí o to, aby veškeré informace poskytované na webu byly aktuální a pravdivé, avšak za to nenese jinak žádnou zodpovědnost.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace a data poskytnuté uživatelem na webu jsou považovány za důvěrné a jsou chráněny v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje nezveřejňovat, nepředávat ani nijak jinak zneužívat osobní údaje uživatelů bez jejich výslovného souhlasu. Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu 'Zásady ochrany osobních údajů', který je dostupný na webu.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webu provozovatele, jsou platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění a nahrazují předchozí verze těchto podmínek. Veškeré vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy České republiky. V případě jakéhokoliv dotazu nebo nejasnosti se uživatelé mohou obrátit na provozovatele webu prostřednictvím [email protected].

Kontaktní informace vlastníka webu:
Jméno: Dalibor Nejedlý
Adresa: Vídeňská 100/42, 639 00 Brno, Česká republika
E-mail: [email protected]

Napsáno Dalibor Nejedlý

Jsem stomatolog se specializací na prevenci zubního kazu a onemocnění dásní. Mám více než desetiletou praxi ve vlastní stomatologické klinice v Brně. Vždy jsem se snažil poskytovat nejlepší možnou péči o zuby svým pacientům. Mimo práci rád píšu o ústní hygieně a prevenci zubních problémů pro různé webové stránky a magazíny.

Vše od autora: Dalibor Nejedlý

Napsat komentář